Vogels van De Pelen

De Groote Peel en de Deurnsche Peel zijn belangrijke vogelgebieden. In de winter zijn De Pelen de favoriete overwinterplek voor veel wintergasten, zoals de klapekster en ontelbare ganzen. Kom je in het voorjaar, dan zie je juist de vogels die broeden in dit gebied. En in het najaar is dit hoogveengebied een tijdelijke rust- en foerageerplek voor trekvogels. Wandel mee met de boswachter om vogels te zien, horen en herkennen. En ’s morgens vroeg is er natuurlijk altijd kans op het spotten van reeën of andere dieren.

Wintergasten in De Groote Peel: 10 december 2023, 14 januari 2024 en 15 december 2024 in Deurnsche Peel
Broedvogels in De Groote Peel: 24 maart, 14 april en 2 juni 2024

Stiltewandeling De Groote Peel
Project Leegveld: herstel van de Deurnsche Peel